Het beheersysteem voor medische specialisten

Geïntegreerde oplossingen voor specialisten in zelfstandige praktijken of ziekenhuisdiensten

Ontdek de CliniNET oplossingen

 CliniNET Departemental

Volledig geïntegreerd beheersysteem voor medische specialisten in ziekenhuisafdelingen en private praktijken met afsprakenbeheer en planning, patiëntadministratie met inlezen eID kaart, tarifering, facturering, administratie derde betaler, kasbeheer, voorschriften en repertorium geneesmiddelen, elektronisch medisch dossier met automatische registratieprocedures en verslaglegging, integratie gescande documenten, resultaten en beeldmateriaal, MKG en statistieken.

Lees meer

 CliniNET Express

CliniNET Express is een eenvoudige toepassing voor zorgverleners die een praktijk opstarten of een bijkomende activiteit ontplooien. Met CliniNET Express beheert de zorgverlener de patiënten door het lezen van de eID kaart, zorgt een eHealth verbinding voor de correcte ziekenfondsgegevens, voor de Recip-e elektronische voorschriften en worden verslagen aangemaakt en met andere actoren uitgewisseld zonder gebruik te moeten maken van een elektronisch dossiersysteem.

Lees meer

 CliniNET Cloud

CliniNET Cloud is de ideale oplossing om vlot gegevens vanuit verschillende locaties, zoals de thuispraktijk en het ziekenhuis, te kunnen beheren. De toegang is strikt beveiligd, de database wordt in hypermoderne datacentra 24/7 gemonitord en back-up procedures worden rigoureus opgevolgd. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van handige tijdbesparende diensten waaronder de online agenda, automatische afspraakherinneringen per SMS en installaties van updates.

Lees meer

 CliniNET Agenda

De CliniNET Agenda is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de hedendaagse zorgverlener en aan de wensen van de hedendaagse patiënt. Patiënten kunnen rechtstreeks een afspraak via het internet vastleggen, synchronisatie is mogelijk met de agenda van telesecretariaten terwijl de zorgverleners gebruik kunnen maken van een smartphone of tablet. Uniek voor een medische agenda is de naadloze integratie met het CliniNET dossiersysteem.

Lees meer

 CliniNET Hub

De onderzoeksresultaten van een medische afdeling van een ziekenhuis in een centraal elektronisch dossiersysteem van het ziekenhuis integreren gebeurt doorgaans nog steeds door tijdrovend en foutgevoelig knip en plakwerk. Met CliniNET Hub worden die processen grondig geautomatiseerd: identificatie van de patiënt, uitvoeren van het onderzoek aan de hand van de toepassing van het toestel en doorsturen naar het centraal dossiersysteem via het bestaande HL7 communicatiesysteem.

Lees meer

 CliniNET Services

CliniNET Services zijn onafhankelijke deelprogramma’s die, in een private raadpleging of in een ziekenhuisafdeling, ervoor zorgen dat informatie met andere systemen wordt gedeeld en uitgewisseld. CliniNET beschikt over services om informatie bij ziekenfondsen op te vragen, om de patiëntadministratie in een ziekenhuis in te lezen en om verslagen en facturatiegegevens naar een ziekenhuissysteem door te sturen. Hierbij wordt telkens gebruik gemaakt van internationale standaarden.

Lees meer