CliniNET Agenda

Om een afspraak vast te leggen moet u ofwel de toegangscode ingeven welke u door uw zorgverlener ter beschikking werd gesteld, of de zorgverlener uit de lijst van publieke agendas hieronder kiezen.

Beschikt u niet over een toegangscode en kan u de zorgverlener niet in de lijst terugvinden, neem dan rechtstreeks contact op met het secretariaat van de zorgverlener.

 

Toegang met een code

 

Privacybeleid De gegevens die in CliniNET Agenda worden ingegeven zijn confidentieel en zijn onderworpen aan de geldende reglementering inzake privacy en bescherming van de persoonlijke levensfeer. De afspraakgegevens worden enkel toegankelijk gemaakt voor de desbetreffende zorgverlener en/of de leden van zijn medische dienst die hij hiervoor heeft gemachtigd. In geen geval worden de afspraakgegevens toegankelijk gemaakt voor, of ter beschikking gesteld van derden. Technische gegevens, zoals IP en email adres van de afspraaknemer, worden bij de agendasynchronisatie integraal naar de zorgverlener doorgezonden en verdwijnen onherroepelijk uit onze databanken.

 

Copyright ©2004-2024 CompuSoft Software