CliniNET Hub integreert, in een medische afdeling van een zorginstelling, de resultaten van de diagnostische apparatuur met het centraal elektronisch dossiersysteem van de zorginstelling via het bestaande HL7 communicatiesysteem.

Het integreren van de onderzoeksresultaten van een medische dienst in een centraal elektronisch dossier-systeem van het ziekenhuis gebeurt doorgaans nog steeds handmatig:
1. de zorgverlener geeft de gegevens van de patiënt in de toepassing van het medisch toestel in,
2. het onderzoek wordt uitgevoerd,
3. het resultaat van het onderzoek wordt geëxporteerd uit de toepassing van het medisch toestel,
4. het centraal dossier van het ziekenhuis wordt geopend,
5. de patiënt wordt in het centraal dossier gekozen,
6. de geëxporteerde resultaten worden in het centraal dossier geïmporteerd of geplakt.
Gezien de talrijke stappen is er natuurlijk ook een evenredige kans op manipulatiefouten.

Met CliniNET Hub
1. kiest de zorgverlener de patiënt uit de patiëntlijst van het ziekenhuis,
2. kiest de zorgverlener het onderzoek en voert het onderzoek uit,
3. geeft de zorgverlener aan dat het onderzoek beëindigd is en worden de gegevens automatisch naar het centraal dossier gestuurd.


CliniNET Hub wordt per medische afdeling geïnstalleerd met een licentie zonder beperking op het aantal werkstations of gebruikers binnen de medische afdeling.

CliniNET Hub bestaat uit twee componenten:
1. CliniNET Hub Studio wordt op elk werkstation van de afdeling van waaruit medische toestellen worden bestuurd, geïnstalleerd. CliniNET Hub Studio communiceert met een standaard Microsoft SQL server die door de IT afdeling van het ziekenhuis centraal kan beheerd worden.
2. CliniNET Hub HL7 Service is een service dat op een centrale server (HL7 en/of SQL server) wordt geïnstalleerd en die enerzijds ervoor zorgt dat de HL7 ADT berichten van het ziekenhuis in het patiëntenbestand van CliniNET Hub worden opgenomen, en anderzijds dat de resultaten naar het ZIS worden gestuurd.

Beide HL7 communicatiesystemen worden volledig aangepast aan de bestaande HL7 communicatiesystemen van het ziekenhuis.

De voordelen zijn legio:
1. de patiënt wordt éénmalig geïdentificeerd over alle deelprocessen heen zonder dat de gegevens van de patiënt telkens moeten ingegeven worden,
2. het onderzoek wordt integraal uitgevoerd met de toepassing welke door de fabrikant van de medische apparatuur ter beschikking wordt gesteld waardoor gegarandeerd kan worden dat alle functionaliteit van het toestel volledig kan benut worden,
3. de resultaten worden automatisch en op een éénvormige manier doorgestuurd naar het ZIS volgens een aan het ziekenhuis aangepaste communicatieprocedure.